Kontakt/Anfahrt

Kontakt

BPS Consulting
Blücherplatz 11
32139 Spenge

Telefon +49 5225 86 10 760
mobil +49 171 53 37 555

E-Mail: info@bps-energie.de

> Anfahrt

bps Consulting

Dampfturbinen und Dampfturbinenanlagen
Beratung · Planung · Auslegung · Modifikation · Modernisierung · Revision · Instandsetzung · Endoskopierung · Schwingungsmessung · Ersatzeile & Montage · Umbau · CAD 2D/3D · Gebrauchtturbinen · R&I-Schemata

Kontakt

BPS Consulting GmbH
Blücherplatz 11 · 32139 Spenge

Telefon +49 5225 86 10 760
mobil +49 171 53 37 555
info@bps-energie.de

REDAXO 5 rocks!